Vývojové poruchy řeči

27.06. 2019

Týdenní léčebně – reedukační pobyt, který je určen převážně pro pacienty s vývojovými poruchami řeči.

Náplní léčebného pobytu jsou opět důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou, pobyt v přírodě, využití pěkných prostor studia LOGO, prostorné tělocvičny a bazénu v areálu kliniky. Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností.Důraz je kladen na presentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotoriky,nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů. Novinka: letní pobyt var.symb. 02 je nově doplněný o hodiny arteterapie letní pobyt var.symb. 04 je nově doplněný o hodiny muzikoterapie Pobyt je vhodný pro věkovou kategorii od 5 do 12ti let. Výjimky jsou možné po domluvě s Vašim terapeutem. Cíl: Zlepšení vyjadřovacích schopností dětí s diagnostikovanými vývojovými poruchami řeči, rozvíjení slovní zásoby, dodržování řečové a motorické dovednosti pomocí individuálních a kolektivních terapií. Naučit se využívat relaxačních technik. Termíny: 3. 8. - 7. 8. 2009 var.symbol 08 Zahájení: Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vsetínská 20, 639 00 Brno - v 8 hodin Cena: 2 250,- Kč (včetně DPH a stravy) V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, výukové PC programy, výtvarné potřeby a samozřejmostí je i strava 3× denně (svačina, oběd - dle výběru i dietní strava, svačina) a nápoje dle potřeby. Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno hradit odděleně. V případě potřeby můžeme zajistit ubytování a stravování na klinice (snídaně a večeře). Při nástupu na pobyt je potřeba předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »