Vývojové poruchy učení - ZOO hrátky se zvířátky

V tomto týdnu se budeme věnovat zvířátkům všech druhů, děti budou vyrábět masky svých oblíbených zvířátek a inspirací jim bude výlet za živými zvířátky do ZOO. Každý bude mít své zvířátko, které mu pomůže s přípravou do školy a učením.

ZOO hrátky se zvířátky

Týdenní léčebně - reedukační pobyt vhodný zejména pro děti s vývojovými poruchami řeči, který je určen převážně pro pacienty s vývojovými poruchami řeči - vhodné i pro nejmenší děti.

Náplní léčebného pobytu jsoudůkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou, pobyt v přírodě, využití moderních prostor Soukromé kliniky LOGO s.r.o., např. vybavené tělocvičny a venkovního bazénu.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů.

Pobyt je vhodný pro věkovou kategorii od 4 do 12ti let. Výjimky jsou možné po domluvě s Vaším terapeutem.

Cíl Zlepšení vyjadřovacích schopností dětí s diagnostikovanými vývojovými poruchami řeči, rozvíjení slovní zásoby, dodržování řečové a motorické dovednosti pomocí individuálních a kolektivních terapií. Naučit se využívat relaxačních technik.
Zážitek Návštěva ZOO s odbornou přednáškou a ukázkou krmení.
Termín
  • 20. - 24. 8. 2012
Zahájení Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno, v 8:00 hodin
Cena 2 600,- Kč

V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3x denně (2x svačina, oběd - k dispozici i možnost dietní stravy) a nápoje dle potřeby.

Individuální rehabilitační péči nad rámec základní péče je nutno hradit odděleně.

V případě potřeby můžeme zajistit ubytování a stravování na klinice (snídaně a večeře).

Při nástupu na pobyt je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »