Vzdělávání lékařů

26.06. 2019

Soukromá klinika LOGO s.r.o. se podílí na realizaci projektu "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech". Spolupráce probíhá s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Na našem akreditovaném pracovišti foniatrie školíme 2 lékaře.

Loga organizací

O projektu IPVZ

Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Cíle projektu

Cílem projektu je zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť s ohledem na prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí a zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky. Tento systém vzdělávání povede k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí.
Hlavními aktivitami projektu je realizace vzdělávacích akcí.

Mezi tyto akce patří:

1. Certifikované kurzy, které jsou formou vzdělávání, jehož absolvováním lékaři získávají zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, kterými si prohlubují získanou specializovanou způsobilost.
Cílem absolvování CK je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v lékařských oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Certifikované kurzy budou probíhat v akreditovaných zařízeních.
Certifikované kurzy jsou složeny ze 44 nástavbových oborů pro lékařské zdravotnické pracovníky a předpokládáme 400 podpořených účastníků.

2. Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení, tento vzdělávací program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří se dosud nejsou absolventy studia MBA. Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení.
Podpořeno bude 125 osob.

3. Poskytnutí Neodkladné přednemocniční péče ATLS? (Advanced Trauma Life Support Program for Doctors) je licencovaný zahraniční certifikovaný kurz pro zdravotnické týmy zabezpečující neodkladnou a resuscitační péči a ošetření závažně zraněných pacientů na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení. Cílem kurzů je opakované proškolování zdravotnických týmů zejména na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení a zavádění norem multidisciplinární péče v akutním stadiu život ohrožujících stavů. Zajišťuje jednotný přístup k pacientům ve vážných stavech a po úrazech, jeho absolvování přispěje k poskytování kvalitní a bezpečné péče pro pacienty a ochranou pro lékaře, kteří pracují podle stanovených schémat.. Zavedení ATLS kurzů do České republiky, proškolení základního kádru školitelů a první stovky frekventantů. je celosvětově jediným uznávaným nástrojem standardizace multidisciplinární péče o závažně zraněné pacienty na urgentních odděleních nemocnic.
Celkem se vzdělá v tomto kurzu 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR, především krajských a přímo řízených organizacích.

4. Konference a semináře pro lékařské obory jsou formou profesního vzdělávání, která zajistí lékařským zdravotnickým pracovníkům vykonávající zdravotnické povolání průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí. Tyto akce umožní lékařům v jednotlivých lékařských oborech, zejména však v primární péči, obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii. Konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí.
Počet úspěšně podpořených účastníků předpokládáme 3250.

5. Kurz pro kodéry je aktivitou jejímž cílem je zvýšení kvalifikace lékařských zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. V průběhu 3 let trvání projektu bude v tomto vzdělávacím programu podpořeno celkem 150 lékařských zdravotnických pracovníků.

6. Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře umožní zubním lékařům obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii. Konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení, ale také s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí.
Počet podpořených účastníků je plánován na 2250.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »