Z pohádky do pohádky - dramaterapie

Pražská pobočka kliniky LOGO s.r.o. pořádá týdenní léčebně - reedukační pobyt, který je určen převážně pro klienty trpícími poruchou komunikace - navozování řečových dovedností, aplikace řečových technik aj.

Náplní léčebného pobytu jsou důkladně prováděná logopedická cvičení, individuální i kolektivní formou, v prostorách našeho pracoviště v Praze.

Logopedická péče je prováděna klinickými logopedy, kteří se při své individuální práci s dítětem zaměřují na rozvoj nejjednodušších elementů řeči a psychomotorických dovedností. Důraz je kladen na prezentaci správných mluvních vzorů. V jednotlivých sezeních se následně rozvíjí rozumění řeči, motorika mluvidel, oromotorika, nácvik nových prvků řeči, důsledné cvičení fonematického sluchu, rytmu, melodie řeči, rozvíjení jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky s využitím nejrůznějších technik a specializovaných programů.

Pobyt je vhodný pro věkovou kategorii od 4 do 10ti let.

Výjimky jsou možné po domluvě s Vaším terapeutem. Před nástupem na léčebný pobyt upozorňujeme na nutnost logopedického vyšetření, pokud není dítě zatím vedeno jako klient Soukromé kliniky LOGO s.r.o.

 

Cíl: Vhodnými metodickými postupy navodit u klientů správnou artikulaci, rozvinout sluchové vnímání, smysl pro rytmus, obohatit slovní zásobu, podpořit vyjadřovací schopnosti a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku.
Termín:
  • 16. - 20. 7. 2012
Zahájení: Soukromá klinika LOGO s.r.o. Praha, v 8.00 hod.
Cena: /vč. DPH/ 3 640,- Kč


V ceně jsou zahrnuty náklady na nadstandardní logopedickou péči, kolektivní práci, pedagogické vedení a dozor, skupinovou rehabilitaci a výtvarnou činnost. Samozřejmostí je i strava 3x denně (2x svačina, oběd) a nápoje dle potřeby.

Přihlášení na pobyt:

Soukromá klinika LOGO.s.r.o.
Karlovo náměstí 15, 12801, Praha 2
Tel: 517 578 322
Email: logo.praha@logoped.cz

Při nástupu na pobyt je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »