„Začínáme s řečí“

16.12. 2018

Skupinová terapie pro děti s Dg. vývojová dysfázie. Kroužek zaměřený na celkový rozvoj schopností a dovedností dítěte.

V rámci kolektivní činnosti kroužek rozvíjí:

 • Jemnou i hrubou motoriku
 • Pomocí dramatizace her a pohádek rozvíjíme pohybové dovednosti a stereotypy, zlepšujeme koordinaci a harmonii pohybů, stimulujeme ke spontánním řečovým projevům.
 • Zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • Prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • Rytmizaci
 • Rozvíjíme kresebné dovednosti, správné grafomotorické návyky
 • Díky kolektivní péči děti rozvíjí i své sociální dovednosti, využívá napodobení jiných dětí a rozvíjí tak i svůj mluvní apetit, slovní zásobu apod.

Kroužek probíhá každé pondělí od 16.00 do 17.00 hod. v příjemném prostředí Občanského sdružení LOGO, Vsetínská 20, Brno.

Začátek 1.pololetí: 15.9.2008, začátek 2.pololetí: 2.2.2009

Cena: za 1. pololetí: 950,- Kč, cena za 2. pololetí :1050,- Kč

Cena jednoho sezení pro členy klubu OS LOGO je 50,- pro nečleny klubu OS LOGO je 100,-

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

 • 28 11 2018

  Adventní benefiční koncert 2018

  Občanské sdružení Logo z.s. a Soukromá klinika LOGO s.r.o. Vás tímto srdečně zvou na náš tradiční Adventní benefiční koncert, který se koná dne 15. 12. 2018 v 17 hodin v Červeném kostele v Brně.

Více aktualit »