Závazné podmínky objednávky

01.01. 2010

Na této stránce je přehled závazných podmínek objednávky pomůcek. Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, zaškrtněte prosím políčko u objednávkového formuláře pro potvrzení.

Tyto podmínky jsou platné k 25. 10. 2010.

 1. Tyto podmínky platí pro nákup pomůcek u firmy Soukromá klinika LOGO s.r.o.
 2. Dodavatel/prodávající

  je Soukromá klinika LOGO s.r.o. se sídlem Vsetínská 20, 63900, Brno, IČ: 26245922; zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, odd. C vložka 40008.
 3. Převzetí zboží

  je možné následujícími způsoby:
  • Česká pošta - pro posílání zásilek využíváme služeb České pošty. Zboží je možno zaslat obyčejným (ceným) balíkem s doručením obvykle do 2-7 dní nebo Obchodním balíkem s doručením do druhého dne. Cena je účtována dle tarifu České pošty. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
  • Osobní odběr - po domluvě je možný osobní odběr zboží kupujícím v sídle prodávajícího: Vsetínská 20, 63900, Brno

  Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro přebírání zboží na klinice LOGO na Vsetínské 20 v Brně (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží nepřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu bez výhrad zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 4. Platba

  může proběhnout 3 způsoby, a to:
  • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce.
  • Faktura - platba bankovním převodem z bankovního účtu kupujícího na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím.
  • Hotově - platba v hotovosti při osobním pževzetí zboží v sídle prodávajícího: Vsetínská 20, 63900, Brno.

 5. V případě nepřijmutí nebo nepřevzetí zásilky kupujícím již odeslaného objednaného zboží od přepravní služby je kupující povinnen uhradit prodávajícímu neprodleně poplatek ve výši 300,- Kč. Tento poplatek bude použit na pokrytí nákladů prodávajícího spojených se zasláním zboží (vystavení dokladů, balné, poštovné, odvoz na poštu atd...).Poplatek zašle kupující na adresu prodávajícího: Soukromá klinika LOGO s.r.o. se sídlem Vsetínská 20, 63900, Brno. Neuhradí-li kupující tuto dlužnou částku do třiceti dnů od odeslání zásilky, vyhrazuje si prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem vrácení nedoručené zásilky Českou poštou.
 6. Storno objednávky

  Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

  Storno objednávky ze strany kupujcího - kupující je oprávněn zrušit objednávku nebo její část do 2 hodin po odeslání objednávky. Oznámení o zrušení objednávky zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího: logo(zav)logoped.cz.

 7. Ochrana osobních dat

  Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v registraci budou použity pouze pro plnění objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Vyjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění objednávky (přepravní služba atd).

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »