Zúčastnili jsme se mezinárodní konference pro logopedy a foniatry - IALP 2013

27.06. 2019

Zástupci Soukromé kliniky LOGO s.r.o. se zúčastnili jedné z největších mezinárodních konferencí pro logopedy a foniatry. Kliniky a Českou republiku zde reprezentovaly PaedDr.Ilona Kejklíčková, Ph.D., Ing.Daria Florianová, MBA a Mgr. Eva Přikrylová. 29.mezinárodní konference organizace IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics), která probíhala od 25.do 29.srpna v Turíně v Itálii. Jedná se o jednu z největších mezinárodních konferencí pro logopedy a foniatry z celého světa. Letošní ročník měl podtitul „Kde se praxe potkává s vědou“ a probíhal v krásných prostorách Kongresového centra Lingotto. To bylo přestavěno z bývalé fabriky na automobily FIAT.

Konference se účastnila řada světových odborníků z oblasti logopedie a foniatrie. Konference měla řadu sekcí a odborných komisí zaměřených na poruchy polykání ( Dysfágii ), Afázii, alternativní a augmentativní komunikaci, audiologii, vývoj řeči, vzdělávání, plynulost řeči, poruchy hlasu a další. Konference se mimo jiných kapacit účastnili Pere Clave, prezident Mezinárodní asociace pro poruchy polykání, Elaine Kelman, ředitelka Centra Michaela Palina v Londýně, Prof. Oskat Schindler, předseda organizující komise konference a řada dalších významných osobností v oblasti poruch komunikace.

PaedDr.Ilona Kejklíčková, Ph.D. a Mgr.Eva Přikrylová prezentovaly v rámci konference v sekci pro poruchy plynulosti řeči přednášku Výsledky interních nálezů u balbutiků. Závěry z tohoto dlouhodobého výzkumu u skupiny osob s koktavostí ve věku od 15 do 25 let vzbudily velký ohlas mezi posluchači a otevřely dveře k další spolupráci s uznávanými odbornými centry na tuto problematiku ve světě. Také informace o komplexní terapii používané na Soukromé klinice LOGO s.r.o. založené PaedDr.Ilonou Kejklíčkovou, Ph.D. byly přijímány s výrazným ohlasem. Obdiv vzbuzoval zejména široký rozsah odborností a profesionálů podílejících se na terapii osob postižených poruchami komunikace a hybnosti.

Velký zájem účastníků vzbudil také prezentovaný poster věnovaný metodám arteterapie u osob s koktavostí používaný na klinice LOGO, měli zájem i o další metody, které jsou v rámci komplexní terapie využívány. Účastníci si rozebrali všechny dostupné materiály o klinice i abstrakty z prezentací.

Účast na konferenci tak byla velkým přínosem pro získání informací a také z hlediska propagace vynikajících výsledků práce odborníků na Soukromé klinice LOGO s.r.o. a ocenění postupů komplexní terapie PaedDr.Ilony Kejklíčkové, Ph.D.

Naše ordinace

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Telefon: 517 578 322
Mobil: 603 484 077
Mobil: 724 205 959

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Telefon: 543 420 666
Mobil: 777 675 233

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Telefon: 517 578 311

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Telefon: 517 578 345

Více informací o pobočce
Další kontakty na kliniku

Aktuality

Více aktualit »