Logopedická konference "Slovo dalo slovo"

Občanské sdružení Logo ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO s.r.o. Vás tímto srdečně zve již na 17. Logopedickou konferenci, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, v pátek 25. října 2019.

Smyslem letošní konference bude propojení odborných kapacit, nejenom z logopedického prostředí. Toho hodláme dosáhnout i prostřednictvím zahraničních odborníků, kteří tak mohou pozitivně ovlivnit naše dosavadní oborové vnímání. Podobně jako v minulých letech i tentokrát nám záleží jak na osobách s narušenou komunikační schopností, tak i na terapeutech, kteří jim v jejich cestě pomáhají. A to napříč rozličnými obory, které se v rámci terapeutického procesu prolínají.

Konference je určena Vám všem, kteří se zajímáte o téma poruch řeči. Máme na mysli logopedy, psychology, lékaře, ale i Vás, kteří máte v této oblasti kariéru ještě před sebou. Vítáni jsou i lidé, kteří měli ve své životní etapě narušenou komunikační schopnost.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.logopedickakonference.cz

Těšíme se Vás.