Spolupráce s Centrem terapie autismu

Naše klinika navázala úzkou spolupráci s Centrem terapie autismu (CTA) vedeného paní PhDr. Romanou Straussovou. Tent projekt je určený na pomoc dětem s autismem, zejména děti raného věku do 3 let věku. Naše klinika zajištuje vyšetření testem ADOS-2 určeného na diferenciální diagnostiku autismu. U dětí, u kterých je diagnóza autismu potvrzena, CTA zajištuje intenzivní terapeutický pobyt.

Na tomto pobytu jsou rodiče seznámeni s Intervenční metodou ( Open Therapy of Autism ) na základě které je rodičům vysvětleno, jak se svým autistickým dítětem pracovat a pomoci mu rozvíjet schopnosti a dovednosti nutné pro běžné fungování. 

Jsme velmi rádi, že naši odborníci mohou takto efektivně s Centrem terapie autismu spolupracovat a pomáhat dětem s autismem a jejich rodinám.