Přehled rehabilitačních kroužků

DNS cvičení

Zakladatelem Dynamické neuromuskulární stabilizace je prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. DNS koncept je založen na vývojové kineziologii. Jde o logickou úvahu, jakým způsobem lze využít znalosti vývojové kineziologie pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Dynamická neuromuskulární stabilizace pracuje s našimi pohybovými stereotypy, a to jak těmi správnými, tak také těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku.
 

Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Cena

1 700 Kč/10 vstupů

210 Kč/1 vstup

Spirální stabilizace páteře I. II. a III.

Základní pomůckou cvičení je pružné lano. Zvolenou vhodnou kombinací cviků kompenzujeme negativní dopady nevhodného pohybového režimu, jako je nedostatek pohybu nebo v opačném případě přetížení pohybového systému.

Cvičení je vhodné:

  • pro zvýšení kondice lidí sedavých profesí
  • u bolesti zad v části bederní, hrudní i krční
  • po operaci páteře
  • jako prevence správného držení těla
  • jako kompenzační cvičení pro aktivní sportovce

Cena

1 700 Kč/10 vstupů

210 Kč/1 vstup

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.