Autismus


Lektorka

Mgr. Martina Mokrá - logoped

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

1250,- Kč

Hodinová dotace

7 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 16 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Kurz je akreditovaný MŠMT

č.j.: MSMT-33416/2016-1-947


Obsah kurzu

  • Autismus – Základní triáda
  • Autismus a komunikace
  • Alternativní a augmentativní komunikace – metodická ukázka nácviku
  • Alternativní a augmentativní komunikace - pomůcky, videa, prezentace 
  • Rozvíjení obrázkové slovní zásoby, sestava komunikačního sešitu
  • Užití komunikační tabulky a nácvik samostatnosti 
  • Sociální interakce
  • Spontánní projev – nácvik komentování
  • Závěrečné zhodnocení a diskuze

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána