Myofunkční terapie - krok za krokem


Přednášející

Mgr. Radka Florianová

Termín

25. 9. 2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost
Vsetínská 20, Brno

Cena

2 700,- Kč

Hodinová dotace

9 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Kurz je určen pro klinické logopedy a logopedy v předatestační přípravě.

Podmínka účasti na kurzu:

 • 2 roky praxe ve zdravotnickém zařízení jako logoped
 • absolvovaný kurz Úvod do myofunkční terapie případně dalčí navazující kurzy

Obsah kurzu

 • Myofunkční porucha
 • Jak začít? (Diagnostika - fyziologie x patologie)
 • Oromotorická cvičení - proč a jak?
 • Izometrická a izotonická cvičení se špátlí - proč a jak?
 • Cvičení s gumovými tahy
 • Vestibulární clona a její využití - návody k intervenci
 • Infant Trainer a Trainer T4K - návody k intervenci
 • Kreativita je základ úspěchu aneb alternativy MFT např. u hypersenzitivních dětí, klientů s PAS a jiných

Cíl kurzu

Kurz je určen pro logopedy, kteří pracují s klientelou, kde se tyto obtíže vyskytují. Cílem kurzu je nastínit postup terapie u klientů s myofunkční poruchou. Logopedi dostanou praktický návod, jak postupovat v terapii u klientů, kteří mají problémy s artikulací a s malokluzí na podkladě myofunkční poruchy - např.:

 • dlouhodobá neúspěšná logopedická terapie u dyslálie
 • interdentální a laterarní sigmatismus apod.

S sebou

 • veškeré pomůcky týkající se myofunkční terapie, které daný účastník již vlastní (PAKI 43, vestibulární clona, Trainer, gumové tahy, knoflíky apod.
 • pohodlné oblečení - kurz je zaměřen prakticky!!!

V průběhu kurzu budeme hojně využívat praktických cvičení sami na sobě + videoukázek.

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána