Zimní tábor 2020

Zimní logopedický tábor 2020 - Ramzová má talent

I letos jsme si pro Vás připravili zímní logopedický tábor.  Děti prožijí spoustu zážitků, které připravují zkušení táboroví vedoucí s mnohaletou praxí. Program je doplněn o skupinové logopedické a rehabilitační tarapie.

Program

Tábor je připraven pro dětské i dospělé klienty s poruchami komunikace ve věku cca od 4 let i dospělé. Rodiče se mohou táborového programu účastnit také! Účastníky čekají denně skupinové logopedické a rehabilitační terapie vedené našimi odborníky. Večerní aktivity jsou zaměřené na rozvoj kreativního přístupu k řešení úkolů, na rozvoj jemné motoriky a fantazie.

Hlavním přínosem tábora je především setkávání dětí, rozvíjení přátelství, získávání zkušeností v komunikaci při hrách organizovaných našimi specialisty a rozvíjení motoriky při táborových aktivitách.

Účastníci se naučí několik nových dovedností a triků z různých oblastí umění, magie, sportu a podobně. Každý v sobě najde nějaký skrytý potenciál a talent. My Vám s tím pomůžeme. Pokud již o svém talentu víte, určitě si vezměte s sebou vše, co k tomu potřebujete – hudební nástroj, sportovní náčiní…cokoliv. Vše bude probíhat s absolutním respektem k individuálním schopnostem a limitům. Vycházíme z předpokladu, že každý má na něco talent. Během tábora talent odhalíme a zasoutěžíme si o první ročník legendárního „Zlatého Ramzíka“ .

Důležité informace

  • Tábor je určen pro klienty ve věku od 4 let.
  • Tábor je doplňující součást individuální terapie, proto je určen pouze pro klienty, kteří dochází na pravidelné logopedické terapie během roku.
  • Tábor je určen pro děti s těmito diagnózami: dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, koktavost, breptavost

Termín: 8. 3. 2020 - 14. 3. 2020

Místo: Jeseníky- Ramzová (hotel Andromeda)

Cena: 5900,- (děti do 12-ti let)  

6 700,- (účastníci 12 let a více nebo dospělý doprovod)

Jak se přihlásit

  • na recepci kliniky 
  • u svého logopeda

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.