Laser

Laser je světelné záření složené z paprsků fotonů se stejnou vlnovou délkou, které kmitají ve stejné frekvenci, směru a fázi. Výsledkem je působení přesně cíleného paprsku světla, který má cílovou tkáň tyto účinky:

  • Analgetický (stimulace nervových zakončení vedoucí k blokování vedení bolesti)
  • Biostimulační (stimulace mitochondrií v buňkách vedoucí ke zvýšení produkce ATP a akceleraci reparačních procesů)
  • Protizánětlivý (zvýšení aktivity leukocytů vlivem zlepšení lokálního prokrvení, odplavení odpadních látek a prozánětlivých faktorů, podpora proliferace fibroblastů, endoteliálních buněk a lymfocytů)