Tábory
a příměstské pobyty

Službu nabízíme na pobočkách:

Tábory

Každoročně pořádáme pro naše dětské i dospělé klienty letní a zimní pobytový tábor v Jeseníkách.  Na pobytových táborech vítáme i rodiče a sourozence dětí.  Logopedické tábory jsou součástí komplexní logopedické péče, jejich cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Rok 2023 je již zcela OBSAZEN.

Nabídka letních táborů v Jeseníkách pro rok 2023 ke stažení zde.

Proč zvolit naše tábory?

Dovednosti osvojené při individuálních terapiích na táborech trénujeme při skupinové hře a komunikaci s kamarády. Spojením zážitků, pohybu a zábavy na čerstvém vzduchu u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání a podporujeme jejich samostatnost. To vše pod vedením zkušených terapeutů.

Příměstské letní pobyty

Vybírat si můžete také z mnoha tematicky zaměřených příměstských pobytů, které se v čase prázdnin konají v prostorách naší brněnské kliniky. V Praze i Blansku (MŠ Rodkovského) pro Vás také pořádáme letní příměstské pobyty.

Nabídku příměstských pobytů v Brně pro rok 2023 si zobrazte zde.

Nabídku příměstských pobytů v Blansku pro rok 2023 si zobrazte zde.

Pro koho jsou příměstké pobyty určené? 

Pobyt je určen pro děti od 4 do 8 let. Maximální počet přihlášených dětí je 18.

Letní pobyty  jsou určeny pro děti s poruchou řeči a to převážně u diagnóz dyslálie, opožděného vývoje řeči, vývojové dysfázie a koktavosti. . Pro děti s jinými poruchami komunikace, jako například poruchy autistického spektra nebo mentální retardace nabízíme jiné vhodnější programy, popřípadě akce organizované Občanským sdružením LOGO.

Rezervace a platba

  • Letní pobyt je možné předběžně rezervovat na recepci naší kliniky či u ošetřujícího logopeda.
  • Následně na recepci dostanete odkaz na stránky s podrobnými informacemi a dokumenty ke stažení.
  • Pro závaznou rezervaci je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku do 10 pracovních dnů od předběžné rezervace na recepci kliniky, nebo ji zaslat e-mailem na vrchni.sestra@logoped.cz či poštou na adresu Vsetínská 20, 639 00, Brno. Podpis ošetřujícího logopeda si můžete zajistit sami při některé z Vašich pravidelných návštěv. V případě, že přihlášku budete zasílat, podpis pro Vás zajistí vrchní sestra.
  • Do 5 dnů od podání přihlášky k letnímu pobytu je nutné uhradit platbu.

Hodnocení rodičů

Naše děti se do Logáčku vždy velmi těší a zatím žádný jiný tábor či školka jejich nadšení nepřekonal! Vždy mají plno pozitivních zážitků, nikdy si na nic nestěžovaly a stále se ptají, kdy k Vám půjdou zas :-) A logopedie je navíc baví!
Tomáš
Dcery velmi ocenili různorodost jednotlivých aktivit, a také to, že aktivity byly "dobrovolné". Nejvíce se jim líbilo tvoření a výtvory, které mohli přinést domů. Velmi se mi líbilo jejich nadšení z celého tábora.
Kamila
Dcera byla velmi nadšená z každého dne, což je nejlepší zpětná vazba pro nás, rodiče. Až nás to i překvapilo, jak moc je spokojená a to i přesto, že nemohla nastoupit její sestra a absolvovala tudíž tábor sama. Velká spokojenost.
Lenka
Naše dcera absolvovala letní pobyt už podruhé. Pokaždé odcházela velmi spokojená a s úsměvem. Sebou domů si každý den odnášela nejen spoustu zajímavých zážitků, ale i vytvořených předmětů. Moc všem děkujeme.
Eva
Dcera byla nadšená, každý den nám vše sama od sebe vykládala, bylo ji moc líto, že byl tábor jen týden , už má slíbeno, že příští rok půjde na tábor znova :-)) Děkujeme
Petra
Dcery velmi ocenili různorodost jednotlivých aktivit, a také to, že aktivity byly "dobrovolné". Nejíce se jim líbilo tvoření a výtvory, keré mohli přinést domů. Velmi se mi líbilo jejich nadšení z celého tábora.
Gábina