Tábory
a příměstské pobyty

Službu nabízíme na pobočkách:

Tábory

Každoročně pořádáme pro naše dětské i dospělé klienty letní a zimní pobytový tábor v Jeseníkách.  Na pobytových táborech vítáme i rodiče a sourozence dětí.  Logopedické tábory jsou součástí komplexní logopedické péče, jejich cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Nabídka letního tábora pro rok 2024 již brzy.

Proč zvolit naše tábory?

Dovednosti osvojené při individuálních terapiích na táborech trénujeme při skupinové hře a komunikaci s kamarády. Spojením zážitků, pohybu a zábavy na čerstvém vzduchu u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání a podporujeme jejich samostatnost. To vše pod vedením zkušených terapeutů.

Příměstské letní pobyty

Vybírat si můžete také z mnoha tematicky zaměřených příměstských pobytů, které se v čase prázdnin konají v prostorách naší brněnské kliniky. 

Nabídku příměstských pobytů v Brně pro rok 2024 si zobrazte zde.

Pro koho jsou příměstké pobyty určené? 

Pobyt je určen pro děti od 4 do 8 let. Maximální počet přihlášených dětí je 18.

Letní pobyty  jsou určeny pro děti s poruchou řeči a to převážně u diagnóz dyslálie, opožděného vývoje řeči, vývojové dysfázie a koktavosti. . Pro děti s jinými poruchami komunikace, jako například poruchy autistického spektra nebo mentální retardace nabízíme jiné vhodnější programy, popřípadě akce organizované Občanským sdružením LOGO.

Rezervace a platba

  • Letní pobyt je možné předběžně rezervovat na recepci naší kliniky či u ošetřujícího logopeda.
  • Následně na recepci dostanete odkaz na stránky s podrobnými informacemi a dokumenty ke stažení.
  • Pro závaznou rezervaci je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku do 10 pracovních dnů od předběžné rezervace na recepci kliniky, nebo ji zaslat e-mailem na vrchni.sestra@logoped.cz či poštou na adresu Vsetínská 20, 639 00, Brno. Podpis ošetřujícího logopeda si můžete zajistit sami při některé z Vašich pravidelných návštěv. V případě, že přihlášku budete zasílat, podpis pro Vás zajistí vrchní sestra.
  • Do 5 dnů od podání přihlášky k letnímu pobytu je nutné uhradit platbu.

Hodnocení rodičů

Naše děti se do Logáčku vždy velmi těší a zatím žádný jiný tábor či školka jejich nadšení nepřekonal! Vždy mají plno pozitivních zážitků, nikdy si na nic nestěžovaly a stále se ptají, kdy k Vám půjdou zas :-) A logopedie je navíc baví!
Tomáš
Dcery velmi ocenili různorodost jednotlivých aktivit, a také to, že aktivity byly "dobrovolné". Nejvíce se jim líbilo tvoření a výtvory, které mohli přinést domů. Velmi se mi líbilo jejich nadšení z celého tábora.
Kamila
Dcera byla velmi nadšená z každého dne, což je nejlepší zpětná vazba pro nás, rodiče. Až nás to i překvapilo, jak moc je spokojená a to i přesto, že nemohla nastoupit její sestra a absolvovala tudíž tábor sama. Velká spokojenost.
Lenka
Naše dcera absolvovala letní pobyt už podruhé. Pokaždé odcházela velmi spokojená a s úsměvem. Sebou domů si každý den odnášela nejen spoustu zajímavých zážitků, ale i vytvořených předmětů. Moc všem děkujeme.
Eva
Dcera byla nadšená, každý den nám vše sama od sebe vykládala, bylo ji moc líto, že byl tábor jen týden , už má slíbeno, že příští rok půjde na tábor znova :-)) Děkujeme
Petra
Dcery velmi ocenili různorodost jednotlivých aktivit, a také to, že aktivity byly "dobrovolné". Nejíce se jim líbilo tvoření a výtvory, keré mohli přinést domů. Velmi se mi líbilo jejich nadšení z celého tábora.
Gábina

Poděkování

Děkujeme statutárnímu městu Brnu za poskytnutí části finančních prostředků v rámci projektu Logopedické terapeutické pobyty 2023. Vážíme si Vaší podpory.