Klinická psychologie

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí duševních potíží, poruch a onemocnění.

Službu nabízíme v pobočkách:

V Soukromé klinice LOGO poskytujeme péči dětem, mladistvým i dospělým. Mohou za námi přijít, pokud hledají pomoc při řešení svých aktuálních potíží. Pomoc nabízíme i rodinným příslušníkům našich klientů, kterých se zdravotní problémy jejich blízkých výrazně dotýkají.

Řešení problémů je převážně mezioborové - tedy v součinnosti s odborníky dalších profesí (např. neurolog, psychiatr, foniatr, logoped apod.).

Nabízíme psychologické vyšetření dětí i dospělých

  • intelektové předpoklady 
  • paměťové schopnosti
  • posouzení školní zralosti
  • pomoc při překonávání školních obtíží
  • hodnocení poruch autistického spektra apod.

Nabízíme  terapeutickou pomoc

  • lidem se zdravotními problémy
  • lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.  

Provádíme trénink kognitivních schopností

u osob různého věku a různých diagnóz:

  • klienti po CMP
  • klienti po úrazech apod.                                       

Diagnostika poruch autistického spektra.

Nově máme k dispozici i komplexní diagnostickou metodu ADOS, která umožňuje určit, zda jsou u dítěte přítomny poruchy autistického spektra nebo přímo autismus (dětský autismus) a jaký je stupeň symptomů (od nízkého až po vysoký).

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je jedním  z mála diagnostických zařízení v České republice, které provádí diagnostiku testem ADOS.

Více o metodě

ADOS je zaměřen na pozorování dítěte při standardizovaných úkolech se speciálními pomůckami. A to v sociálních aspektech (komunikace a sociální interakce dítěte),  sleduje i specifické projevy v chování.              

Ve spolupráci s dětským psychiatrem je pak možné stanovit diagnózu a nastavit postup terapie s ohledem na závažnost symptomů onemocnění.

Doporučíme klinentům  zařazení dítěte do vhodného školského zařízení  a jsme připraveni pomoci řešit i sociální aspekty onemocnění (nárok na příspěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb. apod.)                   

Reference: Mgr. M. Aujezdská

Zkušenosti našich pacientů

Úžasná paní psycholožka, moudrá, chápavá, milá, plná empatie... Člověk, co už lecos zažil a kterého máloco překvapí. Má v sobě úžasný optimismus a dokáže vidět i v problémových dětech to krásné, co v nich je.
Pavla
Paní psycholožka je moc hodná. Chodil jsem k ní pět let a kdybych se neodstěhoval, tak bych k ní chodit nikdy nepřestal, je to určitě nejlepší psycholožka v Brně, strašně moc ji doporučuju.
Patrik

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.