DNS
podle Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace je diagnosticko-terapeutický koncept, jehož autorem je prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Využívá znalosti klíčových principů lidského pohybu, který je řízen centrálním nervovým systémem.

V jednotlivých, předem určených, pozicích tedy komplexně vyhodnocuje kvalitu řízení pohybu a následně upravuje chybné pohybové stereotypy, které vedou k nerovnováze ve svalovém napětí v okolí jednotlivých pohybových segmentů lidského těla a mohou svým dlouhodobým působením vytvářet funkční i strukturální poruchy v rámci pohybového aparátu.