Logopedické
kroužky

Službu nabízíme na pobočkách:

Logopedické kroužky

Naše klinika nabízí široký výběr skupinových terapií pro děti i dospělé. Kroužky jsou specificky zaměřené a jejich náplň plně odpovídá potřebám klientů s konkrétní poruchou komunikační schopnosti.

Logopedické kroužky/skupinové terapie jsou u našich klientů velmi oblíbené:

  • pomáhají dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže
  • rozvíjejí schopnosti a osobnost dítěte
  • učí děti týmové spolupráci
  • připravují děti na úspěšné zahájení školní docházky
  • jsou vhodné pro děti v předškolním a mladším školním věku

Kroužky jsou vypsané na nový školní rok 2021/2022 a začínají:

  • 1. pololetí - 6. 9. 2021
  • 2. pololetí - 1. 2. 2022

Nabídka kroužků

Brno

Na tomto pracovišti pravidelně pořádáme logopedické kroužky

Praha

Na tomto pracovišti pravidelně pořádáme logopedické kroužky

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.