Logopedické
kroužky

Službu nabízíme na pobočkách:

Logopedické kroužky

Naše klinika nabízí široký výběr skupinových terapií pro děti i dospělé. Kroužky jsou specificky zaměřené a jejich náplň plně odpovídá potřebám klientů s konkrétní poruchou komunikační schopnosti.

Logopedické kroužky/skupinové terapie jsou u našich klientů velmi oblíbené:

  • pomáhají dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže
  • rozvíjejí schopnosti a osobnost dítěte
  • učí děti týmové spolupráci
  • připravují děti na úspěšné zahájení školní docházky
  • jsou vhodné pro děti v předškolním a mladším školním věku

Kroužky jsou vypsané na nový školní rok 2023 a začínají  30. 1. 2023.

Nabídka kroužků

Brno

Na tomto pracovišti pravidelně pořádáme logopedické kroužky

Praha

Na tomto pracovišti pravidelně pořádáme logopedické kroužky

Blansko

Na tomto pracovišti nově pořádáme logopedické kroužky

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.