Lékařské služby

Najdete u nás odborníky i v oborech neurologie, rehabilitace, foniatrie, ORL, psychiatrie, klinické psychologie a interního lékařství.

Službu nabízíme v pobočkách:

O problematice

Vnitřní lékařství  je široký medicínský obor, který se průběhem  času a exploze nových poznatků v medicíně rozčlenil na řadu podoborů  - dnes již samostatných specializací jako je např. kardiologie, gastroenterologie, hematologie, diabetologie, nefrologie, alergologie, onkologie a řadu dalších. Přesto ale všeobecné interní lékařství zastává stále důležitou roli v léčbě, diagnostice a pravidelném sledování nejčastěji se vyskytujících  chorob, jako je vysoký krevní tlak, porucha metabolismu tuků, porucha metabolismu kyseliny močové, cukrovky, onemocnění ledvin, ischemické choroby srdeční, srdečních arytmií a řady další nemocí. 

Na našem pracovišti poskytujeme komplexní diagnostiku onemocnění, léčbu, u pacientů se závažnými vnitřními onemocněními poskytujeme i dispenzární péči. Rovněž se věnujeme a klademe důraz na preventivní opatření u rizikových nemocných ohrožených komplikacemi nejčastějších civilizačních chorob. Provádíme předoperační  vyšetření, kompletní odběry  krve s návazností komplexních vyšetření v laboratoři, v ambulanci provádíme EKG  a neinvazivní monitorování krevního tlaku, tzv. tlakový Holter. 

V oblasti lékařských služeb nabízíme

Klinická psychologie

Ambulance našich klinických psychologů poskytují koplexní diagnostiku a následnou terapii i prevenci dětem, mladistvým i dospělým.

Psychiatrie a dětská psychiatrie

Klinická psychiatrie je důležitým článkem komplexní diagnostiky poruch komunikace v jakémkoliv věku.

Neurologie a dětská neorologie

Dětem i dospělým zajišťujeme diagnostiku, léčbu a sledování onemocnění nervového systému zejména s projevy poruch komunikace.

Rehabilitační lékař

Poskytujeme rehabilitačního vyšetření odborným lékařem se zaměřením na tělovýchovu.

ORL, foniatrie, audiologie

ORL a foniatrická ambulance nabízí diagnostiku a léčbu poruch hlasu, sluchu a řeči.

Interní lékařství

Provádíme komplexní i cílené vyšetření se stanovením léčebného plánu s možností návaznosti na špičková klinická pracoviště.

Řešíme problémy komplexně

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů. Neméně důležitá je komunikace celého týmu kliniky s pacientem.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.