Diagnostické pobyty

Lůžkový stacionář Soukromé kliniky LOGO s.r.o. nabízí komplexní péči o osoby s těžšími poruchami řeči a sluchu včetně intenzivní nápravy.

Službu nabízíme v pobočkách:

V rámci diagnostického pobytu probíhá komplexní diagnostika a terapie, na které se podílí odborníci jednotlivých lékařských i nelékařských oborů (klinická logopedie, klinická psychologie, foniatrie, neurologie, psychiatrie). Během pobytu se konají dvě porady odborníků, kteří s klientem pracují. Na základě vstupních vyšetření se nastaví plán diagnostiky a terapie na probíhající pobyt. Na konci týdne obdrží klient závěrečnou zprávu obsahující kompletní záznamy z diagnostiky a terapie.

V průběhu celého týdne probíhá každý den logopedie. Dle rozpisu rehabilitačního lékaře absolvují klienti rehabilitaci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. V rámci pobytu si klienti vyzkouší EEG-Biofeedback a kyslíkovou terapii. Po ukončení diagnostického pobytu je zahájena terapie dle vlastních specifik narušené komunikační schopnosti.

Délka pobytu je 5 dní.  V průběhu pobytu je pacientům k dispozici nejmodernější vybavení kliniky, která je v ČR nejlépe zařízena pro komplexní diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti. Během pobytu je klientům zajištěno stravování 5x denně. Budova kliniky je bezbariérová.

Na naší klinice je využíváno komplexního přístupu tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí složky léčebné, reedukační a rehabilitační. Cílem diagnostických pobytů je během poměrně krátkého časového úseku klientovi pomoci v odstraňování, zmírňování jeho obtíží a ukázat cestu, kterou se dál vydat.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.