Myofunkční porucha

Myofunkční poruchy označují potíže spočívající v nerovnováze orofaciálního svalstva. Jedná se o nesprávné pohybové vzorce, které vznikají vlivem nesprávných návyků. Mezi příčiny mohou patřit časté záněty horních cest dýchacích, alergie, adenoidní vegetace, zkrácená podjazyková uzdička či přetrvávající zlozvyky (dumlání palce či dudlíku, nevhodné stravovací návyky či dlouhodobé užívání kojenecké láhve).

Mezi nejčastější symptomy patří zvýšený slinotok, nesprávný způsob dýchání, obtíže ve stravování dětí, nesprávný vývoj čelistí a nejrůznější odchylky v artikulaci. Logopedická terapie se zaměřuje na odstranění těchto problémů formou správné stimulace dýchání, sání, žvýkání, polykání a pohyblivosti orofaciálního svalstva. Terapie probíhá individuální i skupinovou formou.