Rehabilitace

Nabízíme léčbu pohybového aparátu pro všechny věkové kategorie. Děti, dospělé či sportovce.

Službu nabízíme v pobočkách:

O problematice

Fyzioterapie na klinice LOGO je nedílnou součástí léčebné rehabilitace, kde se zabýváme diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu pomocí pohybu a využití přírodních energií. Fyzioterapeutickými postupy pomáháme předcházet onemocnění pohybového ústrojí. Léčebně zasahujeme tam, kde pohyb a ostatní fyzické a psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou. 

Mezi naše základní postupy patří metody vyšetření a postavení v kloubech, postavení páteře, centrace kloubů, vyšetření hlubokého posturálního systému. Dále využíváme metody dechové rehabilitace a relaxační techniky, facilitační dechové postupy, celkové zapojení dechového ústrojí při cvičení, včetně cvičení na labilních a nestabilních plochách. Cvičení provádíme jak individuálním přístupem, tak cvičením v malých  skupinách.

Rehabilitace probíhá na našem pracovišti pod vedením erudovaných fyzioterapeutů. Nabízíme i možnost návaznosti léčby na rehabilitační kroužky. Důležité je, že pacenti nejsou jen pasivními účastníky léčby, ale aktivně se podílejí na celém procesu.

K terapii používáme léčebné prostředky fyzikální povahy a to především:

  • pohyb - aktivní i pasivní
  • mechanické podněty
  • gravitaci
  • teplo a chlad
  • síly vodního prostředí
  • metody pohybové
  • reflexní terapii

Doplňující prostředky terapie jsou mechanické procesy, účinky světelné terapie, účinky elektrického a magnetického pole, vodního prostředí při vodoléčbě nebo fyzikální terapii.

V oblasti rehabilitace nabízíme

Rehabiltační lékař

Poskytujeme rehabilitačního vyšetření odborným lékařem se zaměřením na tělovýchovu.

Fyzioterapie

Fyzioterapie využívá specifických diagnostických a terapeutických metod a je zaměřena také na prevenci.

Ergoterapie

Nácvik činností a aktivit s cílem pomoci klientovi, aby se stal zcela samostatným a soběstačným v osobním, pracovním i společenském životě.

Rehabilitační kroužky

Rehabilitační kroužky naší kliniky probíhají během celého roku a jsou určené pro děti i dospělé.

Rehabilitační pobyty

Celoročně nabízíme našim klientům týdenní rehabilitační pobyty vedené naším týmem fyzioterapeutů.

Řešíme problémy komplexně

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů. Neméně důležitá je komunikace celého týmu kliniky s pacientem.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.