Rehabilitace

Nabízíme léčbu pohybového aparátu pro děti od 3 let a dospělé včetně sportovců.

Službu nabízíme v pobočkách:

O problematice

Léčebná rehabilitace se zabývá navrácením jedince se zdravotním omezením v oblasti pohybového aparátu zpět do aktivního života. Optimální návrh a postup léčebné rehabilitace navrhuje rehabilitační lékař, který se zabývá především důkladnou diagnostikou pohybového aparátu. Základ samotné péče však představují obory fyzioterapie a ergoterapie, které se vzájemně doplňují.

Preferujeme vždy individuální přístup, nabízíme však i cvičení v menších skupinách ve formě skupinových cvičení. Zdravotní péči poskytujeme zejména ambulantně, dále potom v rámci rehabilitačních pobytů, diagnosticko-terapeutických pobytů, táborů a příměstských pobytů a u klientů denního stacionáře pro děti.

Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami. Pokud máte zájem se k nám objednat, je potřeba nejprve projít vstupním vyšetřením u RHB lékaře, případně se na nás obrátit s již vystaveným FT poukazem na fyzioterapii nebo ergoterapii od Vašeho ošetřujícího lékaře.

Pokud máte zájem o péči za přímou úhradu, obraťte se přímo na tel. +420 543 420 676 nebo + 420 543 420 666, případně na e-mailovou adresu sekretariat@logoped.cz. Seznam poskytovaných výkonů za přímou úhradu naleznete v aktuálně platném ceníku.

V oblasti rehabilitace nabízíme

Rehabiltační lékař

Poskytujeme rehabilitačního vyšetření odborným lékařem se zaměřením na tělovýchovu.

Fyzioterapie

Fyzioterapie využívá specifických diagnostických a terapeutických metod a je zaměřena také na prevenci.

Ergoterapie

Nácvik činností a aktivit s cílem pomoci klientovi, aby se stal zcela samostatným a soběstačným v osobním, pracovním i společenském životě.

Skupinová cvičení

Skupinová cvičení naší kliniky probíhají během celého roku a jsou určené pro děti i dospělé.

Rehabilitační pobyty

Celoročně nabízíme našim klientům týdenní rehabilitační pobyty vedené naším týmem fyzioterapeutů.

Řešíme problémy komplexně

Naše klinika pracuje ojedinělým způsobem. Její prioritou je komplexní péče lékařů a terapeutů. Neméně důležitá je komunikace celého týmu kliniky s pacientem.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.