Balbuties – koktavost

Neplynulosti řečového projevu se mohou objevit v kterémkoliv věku. Většinou formou opakování jednotlivých hlásek, slabik, slov (např. „ma-ma-maminko“), jejich prodlužováním (např. „máminko) či nepřirozeně dlouhými tichými pauzami v projevu. Objevit se mohou také tiky, záškuby v obličeji, zčervenání či vyhýbání se problematickým slovům a sociálním situacím.

Logopedická terapie navozuje plynulý projev pacienta a pomáhá odbourávat negativní zkušenosti s komunikací. Terapie u nás probíhá individuální i skupinovou formou.