Vývojová a získaná

dysartrie

Dysartrie je porucha motorické realizace řeči. Jako vývojová dysartrie se označují potíže plynoucí z vrozených motorických postižení u dětí (nejčastěji DMO) či postižení získaných v raném dětství. Získaná dysartrie se objevuje nejčastěji jako důsledek cévní mozkové příhody, kraniotraumatu či degenerativních onemocnění (Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, roztroušená skleróza, amyolaterální skleróza, myastenie gravis).

Pacienti s dysartrií mají potíže v artikulaci, dýchání, tvoření hlasu a nosní rezonanci. Potíže se nemusí projevovat ve všech těchto oblastech. Jejich řečový projev se může jevit jako pomalý (či naopak nepřiměřeně zrychlený), namáhavý, hůře srozumitelný. Hlas bývá tvořen dyšně, s častými vdechy, hlas může znít chraptivě nebo se zvýšenou nosovostí („huhňání“). Logopedická terapie pomáhá prostřednictvím speciálních cvičení zlepšit srozumitelnost řeči.