Zásady pro nakládání s osobními údaji

Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Vsetínská 20

639 00 Brno

IČO: 26245922

DIČ: CZ26245922

 Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek http://www.moje-klinika.cz informuji o způsobu nakládání s osobními údaji a zásadách, které vedou k ochraně soukromí.

Osobní údaje zpracovávané v rámci naší činnosti

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádáni při vyplňování přihlášky na pořádanou akci o doplnění některých údajů o sobě, nebo Vašem pracovišti. Jedná se zejména o Vaše:

 • jména a příjmení,
 • část rodného čísla 
 • název a adresa pracoviště
 • telefonní kontakt,
 • e-mailovou adresu.

Naše webové stránky nepoužívají cookies ani jiný „sledovací“ nástroj. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše weby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

Důvod zpracování Vašich osobních údajů

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, využíváme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět, poskytli potřebné informace, které od nás požadujete anebo, abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky (poskytování vzdělávání). Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozeslání dalších nabídek, jimiž Vás informujeme o pořádaných programech, seminářích a akcích, které pořádáme a které by Vás mohly zajímat.

Způsob nakládání s Vašimi osobními údaji

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání nabídek dalších seminářů a akcí můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další vztahy. V tomto případě zašlete e-mail s žádostí o zrušení zasílání dalších nabídek na logo@logoped.cz, případně jinou adresu, ze které jste od nás nabídku obdrželi. Dále nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy či objednávky předat našim subdodavatelům (poskytovatelé ubytovacích služeb, lektoři, konzultanti, atd.). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, plnit vzájemnou smlouvu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese logo@logoped.cz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 6. 2019.