O nás

Klinika LOGO vznikla v roce 1990. Za bezmála
30 let jsme pomohli téměř 100 000 lidem a dalším denně pomáháme žít život, o jakém sní.

Pomáháme lidem žít bez bariér

Z malé ordinace po kliniku

Soukromá klinika LOGO s.r.o. byla založena již v roce 1990 jako málá ordinace PaedDr. Ilonou Kejklíčkovou, Ph.D., MBA, která tou dobou pracovala jako logopedka v dětské nemocnici v Brně. Sen pomáhat lidem a dělat logopedii po svém ji dovedl do posledního patra obytného domu na Merhautově ulici, kde započala svoji privátní praxi. Po několika letech se naskytla možnost pronájmu prostor na Vsetínské ulici, o které se po několik dalších let dělila s místní školkou a jejich kuchyní. Postupně se praxe rozšiřovala a tak i přirozenou cestou přibývalo dalších prostor, až původní škola prostory opustila a malá praxe se proměnila v kliniku a hlavní sídlo společnosti. Soukromá klinika LOGO s.r.o. od samého začátku klade důraz na kvalitu a nabízí ty nejlepší služby v odbornostech foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář (day hospital) a lůžkové oddělení. 

Komplexní péče je klíč

Zakladatelka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA věnuje velkou pozornost léčbě a terapii koktavosti. Vytvořila metodu komplexního přístupu terapie koktavosti, která se na naší klinice setkává s velice dobrými výsledky. Je vhodná pro děti, mladistvé i dospělé balbutiky.
Na klinice je využíváno komplexního přístupu tak, že na jednom místě a v jednom čase na klienta účelně působí složky léčebné, reedukační a rehabilitační. Cílem je během poměrně krátkého časového úseku klientovi pomoci v odstraňování, zmírňování jeho obtíží, a ukázat cestu, kterou se dál vydat. Již v počátku budování kliniky byl založen tým odborníků, který uceleně pracuje v pomoci zmírňování projevů koktavosti právě touto metodou. Problematice koktavosti a výborných výsledků komplexní péče bylo věnováno také několik publikacíNaše klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA. Dále také spolupracujeme s dalšími institucemi, např. s Občanským sdružením LOGO, které poskytuje soubor komplexních služeb (sociální, poradenské a další) pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodinné příslušníky. 

Léčba každým dnem 

Za téměř 30 let existence jsme úspěšně ošetřili přes 100 000 klientů. V současné době nabízíme služby v Praze, Blansku, Židlochovicích a v Brně, kde nás najdete na třech adresách. 
Na naší klinice klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a sledování nejnovějších poznatků v oblasti všech našich odborností a komunikace.  Výzkum a vývoj v oblasti klinické logopedie zaručující kvalitu poskytovaných služeb. Klinika spolupracuje se zahraničními partnery v Německu, Anglii, Dánsku, Švédsku, Itálii a USA.
Sídlo naší kliniky na Vsetínské umožňuje přístup i handicapovaným pacientům.  Dokonalost a moderní přístupy k diagnostice vad řeči a sluchu ukázaly, že logopedickou péči je možno provádět s vyspělou zdravotnickou technikou a moderními trendy. Klinika disponuje moderními logopedickými ordinacemi. Vzhledem k vysoké specializaci jsou na klinice zřízeny odborné poradny (např. pro poruchy plynulosti řeči - koktavost, breptavost, DMO, dysartrii, rozštěpové vady, opožděný vývoj řeči, autismus, alternativní a augmentativní komunikaci, vývojovou dysfázii či poruchy polykání). Specializovaní pracovníci nabízíjí i aplikace specializovaných postupů - myofunkční terapie, masáže dle Castillo Morales, Bobath koncept. Poskytujeme i soudně znalecké posudky v klinické logopedii a pořádáme kurzy komunikace pro manažery a výuku rétoriky.

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2015 v oblasti "Diagnostika a léčba poruch komunikace".