Ergoterapie

Službu nabízíme v pobočkách:

Ergoterapie je obor, který patří do léčebné rehabilitace. V rámci ergoterapie jde zejména o nácvik soběstačnosti, kam patří oblékání, sebesycení, základní mobilita, učí klienty jak se podepsat nebo jak využívat funkční komunikaci. Věnuje se také rozvoji jemné motoriky a kognitivních funkcí.

Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a učí pacienty a rodinné příslušníky, jak tyto pomůcky používat, poskytuje poradenství a instruktáž v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění a v otázkách úprav domácího prostředí.

Cílem terapie je nácvik činností, ve kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí limitována.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.