Ergoterapie

Službu nabízíme v pobočkách:

Ergoterapie se zabývá především nácvikem běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních aktivit s cílem získání maximální soběstačnosti a mobility, případně řešením praktických otázek souvisejících se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné. Zaměřuje se také na rozvoj jemné motoriky a kognitivních funkcí s cílem zlepšení funkční komunikace jedince.

Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a edukuje pacienty a rodinné příslušníky, jak tyto pomůcky používat. Dále poskytuje poradenství a instruktáž v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění a v otázkách úprav domácího prostředí.

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.