Denní stacionář
pro děti

Službu nabízíme v pobočkách:

Logáček

Naše klinika nabízí pro Vaše děti možnost intenzivního rozvoje komunikačních schopností pod vedením zkušeného klinického logopeda. Docházka je variabilní, Vaše dítě může do stacionáře docházet na 2, 3 či celých 5 dní v týdnu. Je možné dny ve stacionáři kombinovat s kmenovou MŠ.

Součástí pobytu v Logáčku je každodenní individuální logopedická terapie, podle potřeby hodiny ergoterapie, fyzioterapie či EEG biofeedbacku. Pravidelně probíhají také kontrolní foniatrická, neurologická či psychologická vyšetření. Vše záleží na konkrétních potřebách našich klientů, jejich přání a doporučení terapeuta.

Základní informace

Do naší skupinky chodí děti stejně jako do běžné školky. Ráno otevíráme v 7:30 a provoz stacionáře je ukončen v 16:00. V průběhu dne jsou děti pod vedením speciálních pedagožek, které se jim věnují v rámci různých individuálních i skupinových činností a her. S každým dítětem jsou procvičovány ty schopnosti, které je aktuálně potřeba rozvíjet. Od sluchového a zrakového vnímání, přes motoriku a grafomotoriku po pozornost a paměť. Pravidelně se konají různé výlety po okolí, v zimě chodíme s dětmi bruslit.  V létě je dětem k dispozici bazén, který se nachází přímo v areálu kliniky.

Prostory Logáčku jsou nově moderně zrekonstruované a zařízené tak, aby se v něm děti cítily příjemně. Součástí areálu je zahrádka s pískovištěm a prolézačkami, při nepříznivém počasí navštěvujeme naši tělocvičnu.

Potřebujete omluvit Vaše dítě z Logáčku?

Využijte naše telefonní číslo 543 420 697.

Rezervujte místo pro Vaše dítě

Domníváte se, že je naše skupinka ideální právě pro Vaše dítě? Chcete, aby intenzivně pracovalo na rozvoji svých řečových schopností v malém kolektivu dětí? Preferujete citlivý a individuální přístup ze strany pedagogických pracovníků?