Dechové a relaxační techniky

Dech a dýchání jsou základem života. Dechové pohyby probíhají, i když na ně nemyslíme. Správné dýchání tvoří základ při provádění cviků a je velmi důležité. 

Chybné dýchání způsobuje nadměrné přetěžování některých svalových skupin a naopak oslabování jiných. Následkem špatného dýchání může dojít k poměrně rozvinutým dysbalancím. Tyto dysbalance sice vznikají dlouho, nepatrně, pak se ale projeví náhle. Jejich odstranění je obtížné. 

Správné dýchání během dne může vést k odstranění zatuhlosti a bolesti svalů, bolesti zad, migrén a obecně bolestí hlavy, odstranění špatných myšlenek a uvolnění mysli a dokonce i ke zlepšení funkce imunitního systému.

Proto se naši fyzioterapeuti věnují dechovým cvičením a nácviku správného dechového stereotypu.  Používají mnohých přístupů a metodik vycházejících z prazákladu jógových dechových technik v kombinaci s moderními přístupy a poznatky o dýchání v běžném životě, v zaměstnání i sportu.

Relaxační techniky jsou využívány ke zklidnění před cvičením či navození pocitu klidu, bezpečí, aktivace a lepší spolupráce s klienty všech věkových kategorií.