Diagnostika poruch autistického spektra

Nově máme k dispozici i komplexní diagnostickou  metodu ADOS, která umožňuje určit, zda jsou u dítěte přítomny poruchy autistického spektra nebo přímo autismus (dětský autismus) a jaký je stupeň symptomů (od nízkého až po vysoký).     

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je jedním  z mála diagnostických zařízení v České republice, které provádí diagnostiku testem ADOS, testování provádíme na klinice v Brně.    

Více o metodě

ADOS je zaměřen na pozorování dítěte při standardizovaných úkolech se speciálními pomůckami. A to v sociálních aspektech (komunikace a sociální interakce dítěte),  sleduje i specifické projevy v chování.

Ve spolupráci s dětským psychiatrem je pak možné stanovit diagnózu a nastavit postup terapie s ohledem na závažnost symptomů onemocnění.

Doporučíme klinentům  zařazení dítěte do vhodného školského zařízení  a jsme připraveni pomoci řešit i sociální aspekty onemocnění (nárok na příspěvek na péči podle zákona 108/2006 Sb. apod.)    

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.