Elkoninova metoda

Program vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Tato individuální terapie se zaměřuje na trénink fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).

Terapii vedou logopedky PhDr. Dana Kramářová a PhDr. Barbora Kučerová

Je vhodná pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • děti s odloženou školní docházkou
  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
  • děti s těžkými vývojovými poruchami
  • děti z cizojazyčného prostředí
  • děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.