Ergoterapie pro děti

Ergoterapie používá k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, zlepšení jemné motoriky a rozvoji činnosti mozku hru s využitím velkého množství pomůcek.

Délka terapie a četnost je velmi individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a učí pacienty a rodinné příslušníky, jak tyto pomůcky používat, poskytuje poradenství a instruktáž v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění a v otázkách úprav domácího prostředí.

Dětská ergoterapie rozvíjí:

 • grafomotoriku
 • jemnou motoriku
 • koordinaci pohybu a rovnováhy
 • psychomotorický vývoj
 • soběstačnost v domácím i venkovním prostředí
 • paměť
 • učení a pozornost

Ergoterapie je vhodná:

 • pro děti s dyspraxií - nyní nově pomocí testu MABC 2 určíme stupeň a charakteristiku motorických potíží i vývojovou poruchu pohybové koordinace
 • pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 • pro děti se specifickými poruchami učení
 • pro děti s postižením neurologického původu

Ergoterapeutické kroužky