Ergoterapie pro děti

Ergoterapie používá k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, zlepšení jemné motoriky a rozvoji mozkové činnosti hru s využitím širokého množství pomůcek. Délka terapie a četnost je velmi individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem.

Dětská ergoterapie rozvíjí:

  • jemnou motoriku
  • grafomotoriku
  • koordinaci pohybu a rovnováhy
  • psychomotorický vývoj
  • soběstačnost v domácím i venkovním prostředí
  • paměť, učení a pozornost

Ergoterapie je vhodná:

  • pro děti s dyspraxií – pomocí testu MABC-2 určíme stupeň a charakteristiku motorických potíží i vývojovou poruchu pohybové koordinace
  • pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
  • pro děti se specifickými poruchami učení
  • pro děti s neurologickými potížemi

Ergoterapeutické kroužky