Měkké a mobilizační techniky

Tato metoda se zabývá diagnostikou a léčbou poruch pohybového aparátu. Zajišťuje a odstraňuje blokády kloubů a snižuje napětí měkkých tkání. Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly a svalové úpony. Měkkými a mobilizačními technikami ošetřujeme konkrétní bolestivé místo a rovněž přeneseně můžeme ovlivnit daný problém díky ošetření zřetězených blokád či svalových spasmů.

Tato technika se využívá u:

  •     chronických vertebrogenních poruch,
  •     omezení hybnosti páteře nebo končetin,
  •     bolesti kloubů,
  •     následků úrazů a operací

Cílem techniky je odstranit pohybové omezení, navodit prokrvení a relaxaci. Je důležitou součástí při navrácení plného funkčního rozsahu v rámci pohyblivosti.