Porucha komunikace

při demenci

U pacientů s demencí se potíže s komunikací mohou objevovat již v úplném počátku onemocnění a často se tak jedná o první z důvodů, které vedou pacienta k lékaři. Problémy se mohou manifestovat pozvolna narůstajícími potížemi v porozumění mluvenému nebo čtenému slovu, poruchami výbavnosti některých slov, zjednodušením vyjádření formou chudých a obsahově prázdných vět či potížemi ve psaní či čtení. Ve spolupráci s dalšími odborníky pomáhá klinická logopedie podporovat zachované schopnosti pacienta a usnadnit jeho komunikaci s okolím.