Komunikační dovednosti v praxi

Výcvik v komunikačních technikách

  • nácvik komunikačních dovedností nezbytných v praxi
  • zásady profesní komunikace - odlišnosti od „civilní komunikace"
  • časté chyby v mluvném projevu a jejich předcházení
  • příprava textu a následného projevu - nezbytná osnova, na co je třeba dávat pozor
  • záznam řečového projevu a jeho podrobná analýza - odhalení chyb a jejich zvládnutí

Specifika komunikace v pracovním prostředí

  • komunikace s nadřízenými a pracovními partnery v zaměstnání
  • vedení porad
  • předcházení konfliktům na pracovišti a řešení konfliktů již vzniklých

Termíny kurzů komunikačních dovedností po individuální domluvě. Nabízíme Vám možnost uspořádat kurzy v termínu a v místě, které Vám vyhovuje. 

Kontakt pro dotazy

Andrea Boučková Langerová
logoeduka@logoped.cz
tel.: 543 420 661

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána