Neodkladná první pomoc


Přednášející

Mgr. Vlasta Vařeková 

Termín

13.9 - 14.9. 2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

2900,- Kč

Hodinová dotace

18 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Náhlá zástava krevního oběhu, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace,  
 • defibrilace
 • Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa: náhlé CMP, diagnostické postupy
 • Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status
 • Astmaticus, inhalační trauma, kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, 
 • zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace, diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, 
 • principy umělé plicní ventilace
 • Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, závažné 
 • dysrytmie a terapeutické přístupy
 • Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, končetin, polytrauma, šok
 • Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS
 • Integrovaný záchranný systém a krizová logistika
 • Zvláštnosti urgentních stavů u dětí
 • Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
 • Praktická a teoretická výuka

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána