Palatolálie


Přednášející

Mgr. Radka Florianová, MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D., MUDr. Pavel Horník

Termín

14.2.-15.2.2020

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o., Multifunkční místnost, Vsetínská 20, Brno

Cena

2200,- Kč

Hodinová dotace

14 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 os

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Fyziologie a patofyziologie řečového ústrojí, rozštěpové vady v orofaciální oblasti
 • Diagnostika, základy týmové spolupráce
 • Spolupráce logopeda s plastickým chirurgem a ortodontistou
 • Vývoj řeči a artikulace dítěte s rozštěpovou vadou
 • Vývoj řeči, stadia, patofyziologie u dítěte s rozštěpovou vadou
 • Rehabilitační péče ve spolupráci s logopedem, metody využitelné u nácviku dýchání

 • Logopedická předoperační péče u dětí s rozštěpovou vadou - ranná péče, její specifika a spolupráce s rodinou klienta, případně školním zařízením
 • Význam operačních postupů pro vývoj řeči dítěte
 • Logopedická péče pooperační - zásady a metody logopedické terapie a přístupu k pacientovi s rozštěpovou vadou
 • Zásady dodržování vhodných stravovacích návyků
 • Využití  speciálních pomůcek
 • Praktické ukázky

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána