Problematika ADHD v klinické praxi logopeda


Přednášející

prim. MUDr. Jan Všetička
Mgr. Marie Aujezdská
Mgr. Martina Mokrá 

Termín

22.11.2019

Místo

Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Multifunkční místnost 
Vsetínská 20, Brno

Cena

1450,- Kč

Hodinová dotace

9 učebních hodin

Kapacita

Maximálně 20 osob

Odborný garant

PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA

Akreditovaný kurz MZČR, kredity:

AKL ČR


Obsah kurzu

 • Úvod do problematiky
 • Etiologie ADHD
 • Pedopsychiatrické vyšetření a medicínské postupy léčby
 • Psychologické vyšetření
 • Časový průběh ADHD – jak jde s věkem
 • Terapeutická práce s dítětem s ADHD
 • Logopedické zvláštnosti u klientů s ADHD
 • Přidružené obtíže vyskytující se u ADHD
 • Alternativní způsoby léčby – EEG Biofeedback
 • Jak komunikovat s rodičem dítěte
 • Individuální přístup u ADHD
 • Formy práce s dětmi s hyperaktivitou
 • Jednotlivé ukázky kazuistik

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána