Zátěžové situace a jejich zvládání

Výcvik v komunikačních technikách

 • dávkování práce : workoholismus, syndrom vyhoření a jeho prevence
 • zvládání stresu
 • zvládání trémy
 • dávkování práce
 • možnosti obrany vlastní integrity
 • zvládání hněvu, kritiky
 • nácvik relaxačních technik a dovedností
 • představa volného času a jeho možná náplň, volný čas jako prostor pro odpočinek a
 • relaxaci jedince

Sebepoznávací techniky

 • testy psychických, temperamentových a charakterových vlastností a práce s výsledky testů
 • sebeřízení a sebekontrola - účinné mechanismy

Termíny kurzů komunikačních dovedností po individuální domluvě. Nabízíme Vám možnost uspořádat kurzy v termínu a v místě, které Vám vyhovuje. 

Kontakt pro dotazy

Andrea Boučková Langerová
logoeduka@logoped.cz
tel.: 543 420 661

Přihláška na kurz

Údaje o účastníkovi

Místo pro poznámku

Účastník kurzu dává svůj souhlas k tomu, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje uchazeče obsažené v této přihlášce,  a to za účelem realizace příslušného stáže. Účastník kurzu dále potvrzuje, že byl:

a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání jeho osobních údajů společností ve smyslu ust. par. 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů.

Kapacita události je již vyčerpána