Více o vzdělávání a kurzech

Vzděláváme odborníky nejen v logopedii

Soukromá klinika LOGO s.r.o. je akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru klinické logopedie, klinické psychologie, foniatrie a audiologie.

V rámci akreditace klinické logopedie pořádáme pro logopedy v předatestační přípravě odborné kurzy a stáže na naší klinice LOGO.

Logo EDUCA je součástí strategie Soukromé kliniky LOGO s cílem vzdělávat odborníky nejen v logopedii, ale i pedagogické a zdravotnické pracovníky v navazujících oborech. Zaměřujeme se i na vzdělávání managementu.

Spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních odborníků. Umožňujeme jim přednášet v České republice, kde mohou kolegům předávat své zkušenosti z diagnostiky a léčby.

Manažerské kurzy jsou vhodné pro jednotlivce i celé skupiny. Nabízíme trénink komunikačních dovedností pod vedením zkušených řečových specialistů a odborníků na rétoriku.

Naše klinika je připravena uspořádat kurzy pro jednotlivce i pro skupiny a přizpůsobit je konkrétním požadavkům klienta.