News

  • 28 12 2012

    Pour féliciter

    Dear partners, dear friends, we would like to wish you a Merry Christmas and a successful start to the New Year 2013.

  • 01 01 2012

    Winter camp in the mountains

    Dear clients, great interest for the past year we have again prepared a batch of winter reedukačního stay in Jeseniky. The stay is intended for all clients of our clinic. (The age does not matter!) Daily group speech therapy, psychological therapy and rehabilitation led by our experts (clinical speech therapist, psychologist, physiotherapist, nurse and assistants). Physiotherapy is carried out in areas with a swimming pool. Camp games, skiing, art therapy and drama. Daily skiing lessons and interesting spells.

More news »

Our consulting room

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Phone: 296 150 650
Cell phone: 603 484 077
Cell phone: 724 205 959

Více informací o pobočce
Others contacts
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Phone: 543 420 666
Cell phone: 777 675 233

Více informací o pobočce
Others contacts
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Phone: 517 578 311

Více informací o pobočce
Others contacts

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Phone: 547 231 999

Více informací o pobočce
Others contacts

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady. V logopedických poradnách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku na logopedii řešíme obvykle problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí. Samozřejmostí je u nás tedy i dětská logopedie.