Opožděný vývoj řeči

Obecně se udává, že pokud děti ve třech letech výrazně zaostávají v řečovém vývoji (např. mluví málo nebo dokonce se verbálně vůbec nevyjadřují, mluví pro okolí nesrozumitelně či nemají zájem o komunikaci), může se jednat o opožděný vývoj řeči.

V takovém případě je vhodné podrobné vyšetření klinickým logopedem, který stanoví vývojové stádium řeči dítěte, ve spolupráci s dalšími odborníky určí příčinu potíží a následně v průběhu logopedických terapií podporuje správný rozvoj slovní zásoby. To vše hravou formou s ohledem na věk dítěte.