Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie neboli specificky narušený vývoj řeči je porucha, která ovlivňuje všechny roviny řeči - slovní zásobu, gramatiku, výslovnost i porozumění. Vývojová dysfázie je však charakterizována nejenom potížemi v řeči, ale také výrazně nerovnoměrným vývojem celé osobnosti

Nejtypičtějším znakem vývojové dysfázie bývá opožděný vývoj řeči, nepravidelné chyby ve výslovnosti hlásek, gramaticky nesprávné vyjadřování, potíže ve sluchovém a zrakovém zpracování, grafomotorice, paměti či pozornosti. Vzniká jako následek organického poškození mozku v raných fázích vývoje (odtud pojem „vývojová“).

Jedná se o těžší poruchu řeči vyžadující intenzivní a pravidelnou péči nejen v ambulanci klinického logopeda, ale také v domácím prostředí. Logopedická terapie probíhá hravou formou tak, aby byla pro malé pacienty zábavná a tím pádem i nejvíce přínosná.