Afázie

Afázie je získaná porucha řečové schopnosti člověka, nejčastěji jako důsledek cévní mozkové příhody, kraniotraumatu či mozkových nádorů. Pacienti s afázií mají potíže s výbavností slov, někdy dokonce nejsou schopni verbálního vyjádření vůbec.

V jiných případech naopak pacienti mluví příliš, jejich vyjádření však postrádá smysl a není adekvátní komunikační situaci. Často se k afázii pojí také porucha porozumění mluvenému slovu, získaná porucha čtení, psaní či počítání. Logopedická terapie je u nás poskytována individuální i skupinovou formou.