Speech Therapy

Speech therapy is a special pedagogy field dealing with communication disorders and speech, hearing and voice deficiencies. Clinical speech therapy treats severe forms of impaired communications skills. Speech Therapy Advisory Centres deal with problems such as stuttering, cluttering, late speech development or developmental dysphasia, among others. In respect of adult population, our speech therapy centre mostly deals with speech disorders after accidents and strokes. The number of speech disorders has been growing recently and therefore pre-school children should be observed for their due speech development. Our LOGO clinic works with all age groups - children, adults as well as seniors.

 • Speech Therapy Aids

  Devices and tools designed to reeducate speech, to make speech rhythmical, or to determine abilities of stereognostic perception in oral cavity are used to detect orofacial dysfunctions and to train and practice mobility of the tongue, etc. The tools we have available for sale.

 • Swallowing Deficiency Treatment Aids

  A list of aids used in treatment of swallowing deficiencies. To make an order, click on the desired aid. The order form is available on the relevant page.

 • Myofunctional Therapy Guide for Parents

  Myofunctional therapy is an educational-reeducational program aimed at improving oral functions, i.e.: respiration, sucking, mastication, swallowing, articulation, tongue mobility and facial mimics. If oral function deficiencies are removed late, during the period of growth and development in particular, orofacial muscles lack balance.

 

Our consulting room

Ordinace Praha

Karlovo náměstí 15
120 00 Praha

Phone: 296 150 650
Cell phone: 603 484 077
Cell phone: 724 205 959

Více informací o pobočce
Others contacts
Ordinace Brno

Vsetínská 20
639 00 Brno


Phone: 543 420 666
Cell phone: 777 675 233

Více informací o pobočce
Others contacts
Ordinace Blansko

Nádražní 10
678 01 Blansko

Phone: 517 578 311

Více informací o pobočce
Others contacts

Náměstí Míru 149
667 01 Židlochovice

Phone: 547 231 999

Více informací o pobočce
Others contacts

News

 • 28 12 2012

  Pour féliciter

  Dear partners, dear friends, we would like to wish you a Merry Christmas and a successful start to the New Year 2013.

More news »Co je to logopedie?

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se specializuje i na zdravotnickou logopedii, která řeší převážně těžké logopedické vady. V logopedických poradnách se také setkáváme s problémy, jako je koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie. V dospělém věku na logopedii řešíme obvykle problematiku poruch řeči po úrazech a cévních mozkových příhodách. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí. Samozřejmostí je u nás tedy i dětská logopedie.