Čtení, psaní
jako hraní

Kroužek vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Kroužek vychází z tréninku fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).   

Je vhodný pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • děti s odloženou školní docházkou
  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

Den a čas konání

Středa 17:00 - 18:00
Čtvrtek 17:15 - 18:15

Cena: 4 600 Kč/pololetí


Přednost při obsazování kroužků mají klienti naší kliniky, ale v případě volných míst to není podmínka.

Zájemci se mohou hlásit na našich obvyklých kontaktech, tedy:

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.