Čtení, psaní
jako hraní

Kroužek vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Kroužek vychází z tréninku fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).   

Je vhodný pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • děti s odloženou školní docházkou
  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

Den a čas konání

1. běh čtvrtek 16:30 - 17:30 PhDr. Dana Kramářová
1. běh středa 16: 00 - 17:00 PhDr. Barbora Kučerová
2. běh čtvrtek 15:30 - 16:30 PhDr. Dana Kramářová
3. běh úterý 16:30 - 17:30 PhDr. Dana Kramářová

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.