Čtení, psaní
jako hraní

Kroužek vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Kroužek vychází z tréninku fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).   

Je vhodný pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • děti s odloženou školní docházkou
  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

Den a čas konání

Pondělí 16:00 - 17:00 PhDr. Barbora Kučerová
Úterý 15:00 - 16:00 PhDr. Dana Kramářová
Středa 15.00 - 16.00 Mgr. Kateřina Žáková

Cena: 3 950 Kč/pololetí


Přednost při obsazování kroužků mají klienti naší kliniky, ale v případě volných míst to není podmínka.

Zájemci se mohou hlásit na našich obvyklých kontaktech, tedy:

Těšíme se na Vás a doufáme, že nám letos žádná pandemie naši práci při skupinových terapiích nepřeruší!

Vaše LOGO Praha

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.