Čtení, psaní
jako hraní

Kroužek vychází z tréninku dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení.

Kroužek vychází z tréninku fonematického uvědomování dle Elkonina. To je metoda, která vede k vytvoření základů budoucího čtení. Rozvíjí dovednosti, které chybí většině neúspěšných čtenářů na ZŠ. Metoda rozvíjí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu a poznávací schopnosti dětí. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).   

Je vhodný pro:

  • všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program
  • děti s odloženou školní docházkou
  • děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

Den a čas konání

Pondělí 16:00 - 17:00 PhDr. Barbora Kučerová
Úterý 16:00 - 17:00 PhDr. Barbora Kučerová
Úterý 16:30 - 17:30 PhDr. Dana Kramářová
Čtvrtek 15:30 - 16:30 PhDr. Dana Kramářová
Čtvrtek 16:30 - 17:30 PhDr. Dana Kramářová

Make an appointment at our clinic

We will be happy to help you live without barriers.