Do školy s úsměvem

Kroužek je určen zejména dětem před zahájením školní docházky (i dětem s plánovaným odkladem školní docházky).

Vaše dítě se naučí: samostatnosti i spolupráci s ostatními dětmi, rozvine si řeč, komunikační dovednosti a kreativitu. Procvičí si grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).

Den a čas konání

Úterý 16.30 - 17.30 Mgr. Barbora Svobodová

Cena: 3 950 Kč/pololetí


Přednost při obsazování kroužků mají klienti naší kliniky, ale v případě volných míst to není podmínka.

Zájemci se mohou hlásit na našich obvyklých kontaktech, tedy:

Těšíme se na Vás a doufáme, že nám letos žádná pandemie naši práci při skupinových terapiích nepřeruší!

Vaše LOGO Praha

Objednejte se na naši kliniku

Rádi Vám pomůžeme žít bez bariér.