Do školy s úsměvem

Kroužek je určen zejména dětem před zahájením školní docházky (i dětem s plánovaným odkladem školní docházky).

Vaše dítě se naučí: samostatnosti i spolupráci s ostatními dětmi, rozvine si řeč, komunikační dovednosti a kreativitu. Procvičí si grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání. Kroužek napomáhá předcházet specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie atd).

Den a čas konání

Úterý 16:30 - 17:30 Mgr. Barbora Svobodová

Make an appointment at our clinic

We will be happy to help you live without barriers.