Ergoterepie pro dospělé

V rámci ergoterapie jde zejména o nácvik soběstačnosti, kam patří oblékání, sebesycení, základní mobilita, učí klienty jak se podepsat. Věnuje se také rozvoji jemné motoriky a kognitivních funkcí.

Zaměřujeme se na oblasti:

  • jemná motorika včetně grafomotoriky
  • mobilita
  • koordinaci pohybu a rovnováhy
  • soběstačnost - zvládání běžných denních činností
  • zlepšení funkce ruky a horní končetiny

Zaměřujeme se i na klienty s neurologickým onemocněním (CMP, TBI).

Délka terapie a četnost je velmi individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Ergoterapeut doporučuje kompenzační pomůcky a učí pacienty a rodinné příslušníky, jak tyto pomůcky používat, poskytuje poradenství a instruktáž v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění a v otázkách úprav domácího prostředí.

Cílem terapie je nácvik činností, ve kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí limitována.