Ergoterepie pro dospělé

V rámci ergoterapie pro dospělé se zaměřujeme na klienty s neurologickým onemocněním, např. stavy po cévní mozkové příhodě (CMP) nebo traumatickém poškození mozku (TBI), jinými poúrazovými stavy nebo ortopedickými potížemi. Délka terapie a četnost je velmi individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem.

Ergoterapie u dospělých rozvíjí:

  • jemnou motoriku
  • grafomotoriku
  • koordinaci pohybu a rovnováhy
  • kognitivní funkce
  • mobilitu a soběstačnost – zvládání běžných denních činností
  • funkci ruky a celé horní končetiny